Jeroen Pels

Triodos Bank 

Jeroen Pels (38) is Directeur Private Banking & Hypotheken bij Triodos Bank Nederland. Hij is actief in het maatschappelijk debat over verduurzaming, milieu en kansengelijkheid. Zo bepleitte hij tijdens onderhandelingen voor het Klimaatakkoord en bij een hoorzitting in de Tweede Kamer om de energierekening mee te nemen in de leencapaciteit van hypotheken. Daardoor kunnen er snellere stappen worden gemaakt in de verduurzaming van de woningvoorraad. Triodos Bank heeft deze systematiek zelf al leidend gemaakt bij het verstrekken van hypotheken. Ook was Triodos de eerste bank die de hypotheekrente koppelde aan de energieprestaties van de woning. Dit voorjaar introduceert de bank een hypotheek voor bio-based bouwen. Door consumenten een lagere rente in het vooruitzicht te stellen als ze afzien van staal en beton, hoopt hij het gebruik van duurzame bouwmaterialen te stimuleren. Naast groen richt Jeroen zich op oplossingen voor wijken waar mensen minder handelingsperspectief hebben, om bij te dragen aan kansengelijkheid. Ook maakt hij zich nog steeds hard voor eerlijke financieringsoplossingen voor zittende eigenaren die willen verduurzamen (gebouw gebonden).